Namen tanden en kiezen

Home / Namen tanden en kiezen

HET VOLWASSEN GEBIT:

Ons volgroeide volwassen gebit bestaat uit 32 elementen (tanden en kiezen).
Elk element heeft een eigen naam dat bestaat uit een getal.
Het eerste cijfer van dat getal geeft aan in welk kwadrant het staat:

 • Eerste kwadrant is rechtsboven
 • Tweede kwadrant is linksboven
 • Derde kwadrant is linksonder
 • Vierde kwadrant is rechtsonder

Het tweede cijfer van dat getal geeft aan op welke plek in het kwadrant het staat:

 1. Eerste snijtand in het kwadrant
 2. Tweede snijtand in het kwadrant
 3. Hoektand in het kwadrant
 4. Eerste kleine kies in het kwadrant
 5. Tweede kleine kies in het kwadrant
 6. Eerste grote kies in het kwadrant
 7. Tweede grote kies in het kwadrant
 8. De verstandskies in het kwadrant.

Enkele voorbeelden:

 • De eerste snijtand rechtsboven heet de 11 (spreek uit de één één)
 • De eerste snijtand linksboven heet de 21 (spreek uit de twee één)
 • De eerste snijtand linksonder heet de 31 (spreek uit de drie één)
 • De eerste snijtand rechtsonder heet de 41 (spreek uit de vier één)
 • De hoektand rechtsboven heet de 13 (spreek uit de één drie)
 • De tweede kleine kies linksboven heet de 25 (spreek uit de twee vijf)
 • De eerste grote kies linksonder heet de 36 (spreek uit de drie zes)
 • De verstandskies rechtsonder heet de 48 (spreek uit de vier acht)

Hieronder zie je een volledig schema van een compleet volwassen gebit met namen.
Het is zo getekend alsof de tandarts naar jouw gebit kijkt. Dus wat aan jouw rechterkant zit ziet de tandarts aan haar linkerkant.

Volwassen gebit

HET MELKGEBIT:

Een mond van een jong kind is veel kleiner dan dat van een volwassene.
Daarom bestaat een melkgebit uit minder elementen dan een volwassen gebit. Jonge kinderen missen de laatste 3 kiezen die een volwassene wel heeft. De elementen van het melkgebit zijn kleiner dan die van het volwassen gebit. Bovendien zien de elementen van een melkgebit witter dan die van het volwassen gebit.
Tijdens de wissel-periode worden er niet alleen melk-elementen gewisseld voor grotere volwassen exemplaren. Er komen per kwadrant ook 3 kiezen erbij!

Het volgroeide melk gebit bestaat uit 20 elementen (tanden en kiezen).
Elk element heeft een eigen naam dat bestaat uit een getal.
Het eerste cijfer van dat getal geeft aan in welk kwadrant het staat:

 • Vijfde kwadrant is rechtsboven
 • Zesde kwadrant is linksboven
 • Zevende kwadrant is linksonder
 • Achtste kwadrant is rechtsonder

Hieronder zie je een volledig schema van een compleet melkgebit met namen.

Het melkgebit

Het melkgebit is kwetsbaarder dan het volwassen gebit. De glazuurlaag van het melkgebit is namelijk dunner dan dat van het volwassen gebit.
Daarom is het belangrijk dat uw kind een goede start maakt met zijn/haar gebit.

Met uw hulp kan uw kind de juiste gewoonten aanleren om ook het volwassen gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden. Uw tandarts kan u hierbij helpen met tips, maar ook op tijd signaleren als het nog niet helemaal goed gaat. Het is belangrijk dat kinderen zelf 2 keer per dag oefenen met tandenpoetsen. Om uw kind te helpen het gebit goed schoon te maken en daarmee gaatjes zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat u uw kind nog napoetst totdat deze 10 jaar is.
ls er toch iets aan de hand, dan kan de tandarts dit tijdig zien tijdens de controle-afspraak en herstellen tijdens een behandelafspraak. Hierdoor kan worden voorkomen dat uw kind een beschadigd en pijnlijk gebit krijgt. Een aparte behandelafspraak heeft als voordeel dat uw kind niet wordt overvallen doordat de tandarts onaangekondigd ineens iets gaan doen. Bovendien kunnen we voor de behandeling voldoende tijd inplannen om uw kind in begrijpelijke taal uit te leggen wat er gaat gebeuren en de behandeling zo uit te voeren dat uw kind ervaart dat het eigenlijk niet zo spannend is als vaak nog wordt gedacht. Laat de uitleg aan uw kind dan ook aan de tandarts over. Dit voorkomt onnodige angst bij uw kind.

Het is daarom aan te raden uw kind elk half jaar mee op controle naar de tandarts te nemen.
Voor kinderen tot en met 17 jaar worden de kosten van controle en behandeling volledig uit de Basisverzekering vergoed. Er geldt hiervoor geen eigen risico.