Het eerste bezoek aan onze praktijk

Home / Het eerste bezoek aan onze praktijk

Het eerste bezoek aan onze praktijk

Eerste bezoeken vinden plaats na inschrijving en nadat hiervoor een afspraak is gemaakt.

Normaal gesproken zal uw eerste bezoek aan onze praktijk bestaan uit een half jaarlijkse controle.
De eerste keer reserveren we hiervoor 30 minuten per persoon (voor een standaard halfjaarlijkse controle reserveren we 15 minuten per persoon).

U hoeft zich niet aan de balie te melden:

U hoeft zich bij uw afspraak niet te melden aan de balie. U kunt gewoon plaats nemen in de wachtkamer. Zodra wij klaar zijn met de patiënt voor u, halen wij u op uit de wachtkamer. Als wij uitlopen met de behandeling voor u, dan zullen wij u waarschuwen en een inschatting van de uitloop geven.

Tijdens het eerste bezoek doen we het volgende:

 • Kennismaking
 • Vaststellen wat uw verwachtingen en behoeften zijn
 • Controleren van de administratieve gegevens
 • Doornemen, eventueel aanvullen en verwerken van de medische vragenlijst
 • Huidige situatie van uw gebit (vullingen, kronen, bruggen, ontbrekende tanden/kiezen) invoeren in ons systeem
 • Uitvoeren halfjaarlijkse controle, waarbij het volgende wordt gedaan:
  • Vragen of er iets aan uw algehele gezondheid of uw medicijngebruik is veranderd
  • Controle van gezondheid van tong, lippen en (wang)slijmvliezen
  • Controle op tandsteen en meting van pockets rond tanden/kiezen en deze vastleggen middels een DPSI-score
  • Visuele controle op gaatjes, tanderosie en andere ongebruikelijke slijtage van tanden/kiezen
  • Indien wenselijk een beperkte of gemiddelde gebitsreiniging
  • Indien op dat moment wenselijk, het maken van röntgenfoto’s
  • Bij kinderen in de gaten houden of en zo ja wanneer beugelbehandeling wenselijk is voor een gezond gebit
  • Bij de jeugd vanaf ongeveer 6 t/m 17 jaar een beschermende fluoride-behandeling (in overleg met ouders)
  • Bevindingen met u bespreken en vastleggen in een behandelplan en zo nodig het maken van een behandelafspraak of afspraak voor een uitgebreide gebitsreiniging
  • Indien noodzakelijk het verzorgen van een verwijzing
  • Indien gewenst alvast inplannen volgende controle-afspraak

Dossier huidige tandarts:

Het zou prettig zijn als wij over uw dossier bij uw huidige tandarts zouden kunnen beschikken. Wij verzoeken u daarom uw huidige tandarts te vragen een kopie van uw dossier naar ons door te sturen.
Gezien de privacy ontvangen wij deze gegevens bij voorkeur via Zorgmail. Wij zijn in het Zorgmail adressenboek te vinden onder Tandartspraktijk van der Linde-Molleman.
Indien uw huidige tandarts niet beschikt over “Zorgmail” dan mag het dossier ook gemaild worden naar info@tp-vanderlindemolleman.nl

Meenemen bij uw eerste bezoek:

Wij verzoeken u om bij uw eerste bezoek de volgende zaken mee te nemen:

 • een ID (ID-kaart, paspoort, of rijbewijs)
 • uw verzekeringspasje indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde
 • ingevulde medische vragenlijst

Medische vragenlijst:

Na uw inschrijving heeft u van ons een vragenlijst over uw gezondheid ontvangen. Wij verzoeken u bij uw eerste afspraak deze vragenlijst ingevuld mee te nemen. Wij zullen de gegevens dan opnemen in ons systeem.
Dit is van belang omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen invloed kunnen hebben op problemen met uw gebit en op de uitvoering van het tandheelkundige werk. Als wij op de hoogte zijn van uw medische situatie kunnen we de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Het is daarom belangrijk dat u ook eventuele wijzigingen in uw medische situatie aan ons doorgeeft.