Half jaarlijkse controle

Home / Half jaarlijkse controle

Half jaarlijkse controle

Controles vinden plaats nadat hiervoor een afspraak is gemaakt.

Een periodieke controle van uw mond door uw tandarts is van belang om uw mond gezond en schoon te houden. Standaard plannen we 15 minuten voor u in.
Indien nodig is het mogelijk dit te combineren met een gebitsreiniging door de tandarts, zodat u hiervoor geen aparte afspraak hoeft te maken.
Indien u al een behandelrelatie heeft met een mondhygiëniste bij u in de buurt, dan kan de gebitsreiniging natuurlijk daar worden uitgevoerd.

Voor de meeste mensen is het verstandig om elk half jaar op controle te komen bij de tandarts om onnodige problemen te beperken of zelfs te voorkomen.

Voor mensen met een droge mond (bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde medicijnen) is het aan te bevelen elk kwartaal voor controle te komen. Alleen dan kan beginnende aantasting van uw tanden en kiezen tijdig worden onderkend en verdere aantasting worden voorkomen. Vooral bij ernstige monddroogheid kan deze aantasting zo snel gaan, dat de ontstane schade bij de halfjaarlijkse controle zeer moeilijk of zelfs niet meer te herstellen is.
Voldoende speeksel heeft namelijk een beschermende werking op uw tanden en kiezen.

Voor mensen met een perfecte mondhygiëne en een goed gebit is het voldoende eens per jaar op controle te komen.

Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden minstens één keer per jaar naar de tandarts te gaan. Ga ook als u geen klachten heeft. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt. Het zal u in eerste instantie dus niet opvallen. Uw tandarts kan uw kunstgebit weer goed passend maken. Of zij kan u op tijd aanraden een nieuwe te nemen (meestal na een jaar of tien), want ook een kunstgebit kan verslijten. De tandarts controleert bovendien of uw mond nog goed gezond is. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of mensen die hun kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen vervelende mondafwijkingen krijgen.
Voor mensen met een prothese (kunstgebit) is het aan te raden eens per jaar op controle te komen.

Bij de halfjaarlijkse controle, wordt het volgende gedaan:

 • Controle of wij nog steeds beschikken over uw actuele telefoonnummer en mailadres
 • Vragen of er iets aan uw algehele gezondheid of uw medicijngebruik is veranderd
 • Controle van gezondheid van tong, lippen en (wang)slijmvliezen
 • Controle op tandsteen en meting van pockets rond tanden/kiezen en deze vastleggen middels DPSI-score
 • Visuele controle op gaatjes, tanderosie en andere ongebruikelijke slijtage van tanden/kiezen
 • Indien wenselijk een beperkte of gemiddelde gebitsreiniging
 • Indien op dat moment wenselijk het maken van röntgenfoto’s
 • Bij kinderen in de gaten houden of en wanneer beugelbehandeling wenselijk is voor een gezond gebit
 • Zonodig bij de jeugd vanaf ongeveer 6 t/m 17 jaar een beschermende fluoride-behandeling (in overleg met ouders)
 • Bevindingen met u bespreken en vastleggen in behandelplan en zo nodig maken van behandelafspraak of afspraak voor uitgebreide gebitsreiniging, dan wel geven van advies
 • Indien noodzakelijk het verzorgen van een verwijzing
 • Indien gewenst alvast inplannen volgende controle-afspraak