Huisregels

Home / Huisregels

Huisregels

Voor u en voor ons is het belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben. Daarom hebben we onze huisregels.

Daarin laten wij zien:

 • waaraan wij ons houden zodat u weet wat u aan ons heeft
 • waaraan wij u vragen zich te houden zodat wij onze patiënten in een prettige en schone omgeving kunnen ontvangen

Onze huisregels:

 • Wij gaan met respect om met iedereen aanwezig in het pand.
  Wij verwachten dat u ook respect toont voor anderen in het pand.
 • Wij werken uitsluitend op afspraak welke u telefonisch, via mail, of bij uw periodieke controle kunt maken
  Aangezien wij niet via de balie in de wachtruimte werken is het niet mogelijk om aan de balie afspraken met ons te maken
 • Wij leggen met u gemaakte afspraken in onze agenda vast, zodat er voldoende tijd voor u wordt gereserveerd.
  Wij verwachten van u dat u de afspraak ook in uw agenda zet zodra deze is gemaakt. Dit voorkomt dat u onnodig dubbele afspraken maakt en daarom een afspraak bij iemand anders of bij ons moet afzeggen.
 • Indien u dat op prijs stelt ontvangt u als extra service drie werkdagen voor uw afspraak via SMS of MAIL een afspraakherinnering van ons.
  Wij verzoeken u tenminste 2 werkdagen van tevoren te laten weten dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Wij kunnen dan de voor u gereserveerde ruimte vrijgeven om andere patiënten in te plannen.
 • Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak vergeet of vergeet deze tijdig af te melden. De eerste maal dat u dat overkomt is onze pech. Wij nemen dan de kosten voor de voor u gereserveerde tijd voor onze rekening.
  Eventuele volgende keren dat dit voorkomt zult u van ons een rekening ontvangen ter grootte van de voorgenomen/ingeplande controle/behandeling
 • Zorg ervoor dat u uw gebit gepoetst heeft voordat u de praktijk bezoekt. Poetsen op de praktijk zorgt voor extra vertraging in onze planning.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk, uitgezonderd geleidehonden van patiënten die hiervan afhankelijk zijn. In dit laatste geval moeten wij in de gelegenheid zijn om de wachtkamer en de behandelkamer weer aan de hygiënenormen te laten voldoen na het bezoek. Doorgaans zal daarom een dergelijk bezoek alleen aan het einde van de dag ingepland kunnen worden.
 • Onze behandelkamer en behandelstoel dienen natuurlijk schoon en hygiënisch te zijn.
  Wij verzoeken u daarom schoon schoeisel en kleding te dragen bij uw bezoek aan de praktijk. Modder aan schoeisel en niet schone werkkleding is uit oogpunt van hygiëne en respect ongewenst.
 • Wij doen ons best de patiënten-toiletten schoon te houden en controleren deze dagelijks meerdere malen.
  Wij verzoeken u de toiletten na gebruik netjes achter te laten zodat andere patiënten gebruik kunnen maken van een schoon toilet.
 • Indien na een controle blijkt dat er een behandeling noodzakelijk is en wij schatten in dat dit meer dan € 100,= zal kosten, dan vragen wij u of u hiervoor een begroting wilt hebben. Dit voorkomt verrassingen.
  Wettelijk zijn wij verplicht een begroting te maken voor een rekening hoger dan € 250,=
 • Indien wij langer dan 18 maanden niets meer van u hebben vernomen gaan wij ervan uit dat u geen prijs meer stelt op onze diensten, of dat u verhuisd bent zonder dit aan ons door te geven. U wordt dan automatisch uitgeschreven als patiënt.
  Natuurlijk kan er iets voorvallen waardoor u tijdelijk andere prioriteiten heeft. Laat ons dit dan even weten en voorkom dat wij u uitschrijven.