Kinderen t/m 17 jaar volledig vergoed via de basisverzekering

Home / Kinderen t/m 17 jaar volledig vergoed via de basisverzekering

Kinderen t/m 17 jaar volledig vergoed via de basisverzekering

  • De overheid vindt het belangrijk dat opgroeiende kinderen zonder financiële belemmering toegang hebben tot de meest voorkomende tandheelkundige zorg.
  • De kosten van de tandarts worden voor kinderen tot en met 17 jaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten.
  • Er geldt geen eigen risico voor declaraties uit de basisverzekering voor de hierboven bedoelde tandheelkundige zorg.
  • Zo kunnen kinderen gedurende de periode dat zij opgroeien hun gebit en de ontwikkeling daarvan regelmatig professioneel laten controleren. Hierbij krijgen zij en hun ouders adviezen om het gebit van het kind gezond te houden. Hiermee kunnen zij goede gewoontes aanleren die ook op latere leeftijd van belang zijn voor een gezond gebit.
  • Indien bij een controle blijkt dat er beginnende schade aan het gebit is, of als uw kind een ongelukje heeft gehad, dan kan dit tijdig worden gerepareerd door de tandarts.
  • Ook kijkt de tandarts OF het voor uw kind van belang is om een beugel te krijgen en WANNEER dit gezien de ontwikkeling van het gebit zou moeten gebeuren. De tandarts informeert u tijdig, zodat uw kind voor de beugelbehandeling verzekerd kan worden. Na uitleg van de reden waarom uw kind baat heeft bij een beugelbehandeling en na uw toestemming zal de tandarts voor uw kind een verwijsbrief maken voor een beugelbehandeling. U kunt hiermee naar een orthodontist van uw keuze gaan. Wij kunnen u informeren welke orthodontisten er in Almere zijn.